M-027

Motie - Meer sociale huur plannen om de afspraken te halen

Status

Update maart 2022: beantwoording motie volgt in Q2 2022
29-3: Motie behandeld in het college en doorgezet naar de raad.
Update april 2022: Beantwoording motie 'Meer sociale huur plannen om de afspraken te halen' via D/22/054848 en Z/22/041615

Toezegging

verzoekt het college:
1. daadwerkelijk over te gaan tot het overprogrammeren van de bouw van de verschillende categorieën woningen, zodat de doelstellingen worden behaald;
2. om samen met Cazas wonen versneld woningbouwprojecten te ontwikkelen, zodat in ieder geval het afgesproken percentage sociale huurwoningen wordt behaald en de achterstand in de bouw van
deze woningen ingelopen wordt;
3. alles op alles te zetten om uitvoering te geven aan het amendement over de wacht- en de zoektijden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.