M-028

Motie - Biotoop op Hogewal behouden (vooheen M-202)

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. bij de uitvoering van het laatste deel van het Singelplan de biotoop op de Hogewal en Torenwal intact te laten en alleen waar nodig kleinschalige ingrepen te doen, bijvoorbeeld voor de zichtlijnen of een perkoen beschoeiing;
2. af te zien van het plaatsen van een hardhouten beschoeiing en zo de kap van gezonde bomen te voorkomen;
3. voor het kruidenrijke gras een andere plek langs de singel of in bermen te zoeken.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.