M-03

Verbeteren fietsroutes schoolkinderen

Status

Update 11-07: Punt 1 en 3 worden in 2020 doorgerekend in het verkeersmodel. Voor punt 2,4 en 5 komt na de zomer eern RIB

Wordt meegenomen in uitwerking verkeersvisie. Termijn zoals uitwerking verkeersvisie. strategienota ligt ter behandeling aan de gemeenteraad voor 19R.00260. Aangeboden aan de gemeenteraad in mei. Behandeling in juni en juli. Bespreekstuk in de raadsvergadering van 11 juli 2019

Toezegging

Verzoekt het college om:
1. Bij de uitwerking van de verkeersvisie te onderzoeken hoe het autoverkeer binnen Harmelen beter verspreid kan worden om de veiligheid van de fietsroutes voor de schoolgaande kinderen te verbeteren.
2. Bij het opstellen van een fietsplan te onderzoeken in welke mate de Haanwijk autovrij gemaakt kan worden op die tijden die aansluiten bij de aankmst en vertrektijden van de scholen (met uitzondering van aanwonenden, net zoals de Breeveld);
3. Te onderzoeken in welke mate de Groenendaal opengesteld kan worden voor autoverkeer om aan te sluiten op de randweg of om een aansluiting van de Oude Kerkweg op de randweg te realiseren.
4. Te onderzoeken of na de realisatie van de brug bij de Harmelerwaard om het kassengebied te ontsluiten, de Harmelerwaard zelf kan worden aangepast waarbij de auto te gast is (net zoals de Zandweg in de Meern).
5. De gevraagde onderzoeken in het kader van het fietsplan parallel te laten lopen aan de uitwerking van de verkeersvisie.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.