M-031

Motie Groene en bloeiende uitstraling buitenruimten rondom De Pionier (voorheen M-81)

Status

In de komende maanden gaan we aan de slag met de inrichtingsplannen voor de binnentuin en de openbare ruimte. De aanvang van de bouwwerkzaamheden staat gepland voor april. In april zullen we de raad informeren op welke manier er gevolg is gegeven aan de motie.
Update: uitvoering van de motie is vertraagd doordat de bouwwerkzaamheden vertraagd zijn. Er is beroep aangetekend bij de Raad van State. Verwachting is dat de bouwwerkzaamheden niet eerder dan het najaar gaan starten. Zodra meer bekend is, wordt de raad daarover geinformeerd.
Update 13 januari 2021: De zitting bij de raad van State is begin februari 2021 gepland (mits a.g.v. de lockdown geen nieuw uitstel optreedt). Naar verwachting zullen de bouwwerkzaamheden na de zomer op zijn vroegst starten (e.e.a. ook afhankelijk van uitkomst zitting). Daaraan voorafgaand wordt de raad geïnformeerd op welke manier gevolg is gegeven aan de motie.
Update 9 februari 2021: Zitting heeft plaatsgevonden op 3 februari. Uitspraak wordt circa zes weken later (medio maart) verwacht.
Update 12 april 2021: De Raad van State heeft aangegeven de termijn voor de uitspraak met nog eens 6 weken te verlengen. Uitspraak wordt nu begin mei verwacht.
Update januari 2022: RvS heeft in mei 2021 de bezwaren verworpen. De voorbereiding is vervolgens ter hand genomen, in december 2021 is de bouwplaats ingericht en de werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Naar verwachting zal de oplevering eind 2022 plaatsvinden.


Toezegging

Verzoekt het college:
1. Bij de bouw van het woongebouw en de aanleg van de buitenruimten extra aandacht te geven aan een natuurvriendelijke, groene en bloeiende uitstraling;
2. Bij de bouw van het woongebouw aandacht te geven aan natuurinclusief bouwen en dus te zorgen voor nestgelegenheid voor o.a. vogels en insecten;
3. Bij de aanleg van de parkeerplaatsen een open/groene bestrating toe te passen;
4. De gemeenteraad, voor aanvang van de bouwwerkzaamheden, te informeren hoe het college aan deze onderwerpen invulling gaat geven.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.