M-038

Motie – Naar een gedragen Omgevingsvisie

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. een bedankbrief naar alle indieners van zienswijzen te sturen met daarin ook een beschrijving hoe de Omgevingsvisie een rol gaat spelen in ruimtelijke ontwikkelingen in Woerden en welke mogelijkheden er nog zijn om te participeren in hieruit volgende trajecten;
2. de omgevingsvisie uiterlijk in 2024 te herijken en opnieuw aan de raad voor te leggen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.