M-039

Motie – Omgevingsprogramma biodiversiteit en natuurwaarden

Status

Update november 2023: Wethouder Vierstra geeft tijdens de begrotingsbehandeling (17 november 2022) aan dat de startnotitie over biodiversiteit in Q3 2023 aan de raad wordt voorgelegd.
Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: Wethouder de Regt geeft aan dat M-039 met M-057 in 2023 zal worden gecombineerd.

Toezegging

verzoekt het college:
het programma biodiversiteit en natuurwaarden prioriteit te geven in de ontwikkeling en hiervoor in het derde kwartaal van 2022 een korte startnotitie aan de raad voor te leggen

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.