M-039

Motie – Omgevingsprogramma biodiversiteit en natuurwaarden

Status

Toezegging

verzoekt het college:
het programma biodiversiteit en natuurwaarden prioriteit te geven in de ontwikkeling en hiervoor in het derde kwartaal van 2022 een korte startnotitie aan de raad voor te leggen

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.