M-041

Motie vreemd – Verzoek opnieuw ter besluitvorming voorleggen van raadsvoorstel Financiële draagkracht huishoudelijke hulp

Status

Toezegging

verzoekt het college:
kennis te nemen van de visie van staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid) op de gemeentelijke uitdagingen met betrekking tot het Wmo-abonnementstarief en hiervan gebruik te maken om aan de gemeenteraad een volgende versie van het Raadvoorstel - Financiële draagkracht huishoudelijke hulp ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen, zodat de gemeenteraad dit op 7 juli 2022, bij voorkeur als hamerstuk kan behandelen en een besluit kan nemen,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.