M-042

Motie vreemd - Toekomst Automaatje

Status

De motie is beantwoord in RIB Z/22/048008 / D/22/075702

Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: Wethouder Pennarts geeft aan dat deze motie over Automaatje is afgewikkeld.

Toezegging

verzoekt het college:
1. de subsidieaanvraag opnieuw te beoordelen met een frisse blik en daarbij te kijken naar de rol en functie en betekenis die Automaatje in Woerden heeft;
2. zorg te dragen voor de continuering van de functie van Automaatje in de Woerdense samenleving;
3. de raad hierover z.s.m. te informeren, maar uiterlijk in het derde kwartaal van 2022;
4. met Automaatje te zoeken naar een (tijdelijke) oplossing op de korte termijn i.v.m. de onrust en bezorgdheid over de toekomst,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.