M-043

Motie vreemd – Oproep om ontkoppelen prijs voor warmtenet aan gasprijs aan te
kaarten

Status

Toezegging

verzoekt het college:
om namens het gemeentebestuur (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en de burgemeester) de ongewenste situatie van de koppeling van de prijs voor warmtenet aan de gasprijs aan te kaarten bij de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.