M-045

Motie - Aanpak hardrijders in de wijk

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. in het tweede kwartaal van 2023 te komen met een actieplan hoe hardrijders in wijken tot ander gedrag te krijgen, zodat deze grote ergernis in de buurten en wijken serieus worden
genomen;
2. dit in de begroting van 2023 – 2026 op te nemen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.