M-048

Motie vreemd - Opschorten invoeren uitsterfbeleid

Status

Toezegging

roept het college op:
1. de (her)invoering van het uitsterfbeleid voor eerste bewonersvergunningen op te schorten tot na de afronding van de evaluatie en het moment dat de raad zich over de resultaten
hiervan heeft kunnen uitspreken,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.