M-05

Monitoren effecten transformatie Sociaal Domein

Status

De gemeenteraad wordt op 23 mei 2019 hierover tijdens informatieavond geinformeerd.

Toezegging

draagt het college op:
- Te inventariseren welke sturingsinformatie er beschikbaar is om inzicht te krijgen in effecten van de transformatie van het sociaal domein op de tevredenheid, duur en doelmatigheid van de ingezette ondersteuningstrajecten.
- In gesprek te gaan met de raad over welke sturingsinformatie nodig is voor welke doeleinden en de manier waarop deze sturingsinformatie kan worden ingezet om de effecten van de transformatie te monitoren.
- Te monitoren en inzichtelijk te maken welk effect de ingezette maatregelen hebben op de tevredenheid van de inwoners over de ontvangen ondersteuning;
- Te monitoren en inzichtelijk te maken welk effect de ingezette maatregelen hebben op de duur van de ondersteuningstrajecten van de inwoners;
- Te monitoren en inzichtelijk te maken in hoeverre de versterking van de voorliggende voorzieningen gepaard gaat met een afname van de vraag naar maatwerkvoorzieningen;
- Over de resultaten van het bovenstaande te rapporteren op de reguliere momenten in de planning & controlcyclus.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.