M-051

Openbare school Nieuw-Middelland

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. in het consensusoverleg met de schoolbesturen de balans tussen openbaar en bijzonder onderwijs te bewaken en te bespreken met als uitgangspunt een goede balans;
2. met de schoolbesturen in het consensusoverleg te kijken naar oplossingen voor het capaciteitsvraagstuk van de Andersenschool;
3. te onderzoeken of de nieuw te bouwen school in Nieuw-Middelland een openbare school kan worden, zodat daarmee het aantal openbare basisscholen in Woerden, met name aan de ZuidOost kant, wordt uitgebreid.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.