M-052

Menstruatiearmoede + spoorboekje herijking armoedebeleid

Status

Update december 2022: er is contact met het Armoedefonds over het uitvoeren van de motie. Naar verwachting kan de gemeenteraad hierover in Q1-2023 over geïnformeerd worden.
Update 15 december 2022: Bij bespreking van het Noodfonds energiearmoede heeft wethouder Rozendaal toegezegd de raad uiterlijk maart 2023 een spoorboekje (raadsinformatiebrief) te sturen voor herijking van het armoedebeleid, zodat de raad daarover in gesprek kan gaan. Hierin zal ook menstruatiearmoede worden meegenomen.

Toezegging

verzoekt het college:
1. de bestrijding van menstruatiearmoede op te nemen in het armoedebeleid van de gemeente Woerden,
2. in navolging van andere Nederlandse gemeenten aan te sluiten bij het initiatief van het Armoedefonds, in overleg met hen te bepalen hoeveel dozen menstruatieproducten door de gemeente gefinancierd zullen worden, waarna de inkoop, distributie en uitgifte via het bestaande initiatief van het Armoedefonds georganiseerd zullen worden,
3. de gemeenteraad periodiek over de voortgang en de tussentijdse resultaten te informeren,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.