M-053

Motie – Luister naar de jongeren in Woerden(-West): Cruyff Court

Status

Update november: er is intensief contact met de initiatiefnemer. Er wordt gewerkt aan het verwerven van externe cofinanciering zodat er een voorstel naar de raad gestuurd kan worden.
Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: Wethouder Pennarts antwoordt dat een ambtelijke werkgroep afstemt met de jongeren over het Cruijff court. Wethouder Pennarts geeft aan dat de optie voor alternatieve veldjes voor het Cruijff court nog niet van de baan zijn.

Toezegging

verzoekt het college:
1. actief met jongeren te zoeken naar een geschikte locatie voor een Cruyff Court of soortgelijke voorziening;
2. om in de zoektocht naar een geschikte locatie het ombouwen van bestaande voetbalveldjes mee te nemen;
3. de gemeenteraad te informeren over de kosten voor het realiseren van een Cruyff Court of soortgelijke voorziening met inachtneming van het ombouwen van bestaande
voetbalveldjes;
4. mogelijkheden te verkennen om het gebruik van bestaande kunstgrasvelden bij sportverenigingen door organisaties/inwoners mogelijk te maken, net zoals dit het geval is bij het gebruik van de sportzalen,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.