M-055

Motie – Aandacht voor vrijwilligers(organisaties)

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. de vrijwilligers en de organisaties zo veel mogelijk te ondersteunen en faciliteren voor de uitvoering van hun werk;
2. op korte termijn in gesprek te gaan met organisaties over de financiële situatie door de toenemende vraag bij de organisaties.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.