M-056

Motie – Afvalbeleid en maatschappelijke organisaties

Motie – Nascheiding als scenario bij herziening afvalbeleid

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. in gesprek te gaan met de betreffende maatschappelijke organisaties;
2. om bij de herziening van het afvalbeleid in 2023 bovenstaande problematiek mee te nemen,

verzoekt het college:
nascheiding als scenario op te nemen in het raadsvoorstel voor de herziening van het afvalbeleid, waarbij de voor- en nadelen van deze en andere methodes worden uitgewerkt,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.