M-057

Motie – Daadwerkelijk de biodiversiteit verbeteren

Status

Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: Wethouder de Regt geeft aan dat M-039 met M-057 in 2023 zal worden gecombineerd.

Toezegging

Verzoekt het college:
1. vooruitlopend op de beheerplannen, in overleg met natuurorganisaties te komen tot concrete doelstellingen voor de korte termijn om ecologisch beheer te verbeteren;
2. hierover de raad in het eerste kwartaal van 2023 te informeren;
3. ecologie en biodiversiteit als een cruciaal criterium mee te nemen in aanbestedingen en daarvoor ecologische kennis in te winnen;
4. de ecologische doelstellingen van punt 1 mee te nemen in alle nieuwe beheercontracten zoals de gevel-tot-gevel-contracten en ook hierover de raad te informeren.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.