M-058

Motie – De nood is hoog, we doen wat nodig is

Status

Update december 2022: De beantwoording van de motie is verwerkt in het raadsvoorstel Noodfonds Energiearmoede (Politieke Avond 15 december, beoogde besluitvorming 21 december 2022).

Toezegging

verzoekt het college:
1. de raad bij het voorstel voor de bestedingen van het energiearmoedefonds ook inzicht te verschaffen in maatregelen die wel zijn overwogen, maar niet zijn opgenomen;
2. bij de invulling van het fonds een balans aan te brengen tussen enerzijds extra inkomensvoorzieningen zoals het ophogen van percentages bijstandsnorm om in aanmerking te komen voor toeslagen en anderzijds maatregelen om inwoners en organisaties te helpen door o.a. duurzame energiebesparingen;
3. bij de invulling en ook de uitvoering goed in het oog te houden dat geen inwoners of organisaties met grote financiële nood tussen wal en schip raken als ze op de een of andere manier net niet voldoen aan voorwaarden;
4. zorg te dragen voor goede samenhang tussen deze type maatregelen en ook samenwerking tussen de betrokken afdelingen binnen de gemeente en externe betrokken maatschappelijke organisaties, in ieder geval de Duurzaamheidswinkel en de Voedselbank;
5. zorg te dragen voor duidelijke communicatie betreffende met het fonds ingestelde maatregelen en hoe hiervan gebruik te maken;
6. te overwegen om reeds voor 2023 middelen te reserveren voor het noodfonds,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.