M-059

Motie - Ecologische kennis in huis halen

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. de kennis en kunde van een gecertificeerde stadsecoloog waar nodig spoedig in te winnen;
2. het aanstellen van een stadsecoloog zichtbaar op te nemen in de begroting vanaf 2024;
3. voor 2023 dit binnen het huidige programma goed te waarborgen,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.