M-06

Dementievriendelijke gemeente

Status

Dit onderwerp loopt gelijk met de opgave Ouderen langer thuis. Volgens de planning wordt hier in maart 2019 mee gestart.

Toezegging

Verzoekt het college:
1. Met betrokken instanties, organisaties en vrijwilligers (zoals bijvoorbeeld het Alzheimercafé) te onderzoeken wat nodig is om te waarborgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan deze samenleving en welke ondersteuning hiervoor eventueel nodig is.
2. in kaart te brengen hoe zij nu en in de toekomst de rol van de gemeente ziet in het ondersteunen van inwoners van de gemeente Woerden met (beginnende) dementie.
3. De raad binnen afzienbare tijd te informeren over de uitkomsten van het onderzoek.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.