M-061

Motie – Goed afronden bestuursopdracht

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. de bestuursopdracht uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 af te ronden door de gemeenteraad te informeren over de resultaten van de bestuursopdracht in financiële en inhoudelijke zin;
2. daarbij ook nadrukkelijk stil te staan bij wat er van deze bestuursopdracht geleerd is en wat als verbeterpunt(en) kan worden meegenomen naar de toekomst,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.