M-062

Motie – Help, ik wil het sociaal domein graag beter begrijpen!

Status

Update griffie (15/12/22): Mede naar aanleiding van deze motie zijn in 2023 drie themabijeenkomsten over het Sociaal Domein ingepland.

Toezegging

verzoekt het college:
1. om minicolleges te organiseren om op gelijk kennisniveau te komen;
2. om een kalender agenda Sociaal Domein te maken voor het jaar 2023, o.a. bestaande uit informatieve Thema-avonden;
3. daarbij aandacht te schenken aan de praktijk van het werk en de samenhang tussen de verschillende onderdelen van dit domein,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.