M-065

Motie – Maatwerk bij energiearmoede

Status

Update december 2022: Beantwoording van de motie door middel van het raadsvoorstel Noodfonds Energiearmoede (Politieke Avond 15 december, beoogde besluitvorming op 21 december 2022)

Toezegging

verzoekt het college:
1. geen eenzijdige regeling te treffen die groepen inwoners bij voorbaat uitsluit;
2. bij de concrete uitwerking van het Noodfonds Energiearmoede maatwerk toe te passen, waarbij inkomsten en onvermijdbare vaste lasten in samenhang worden beoordeeld,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.