M-068

Motie - Ondersteuning maatschappelijke organisaties, cultuur en sport

Status

Update december 2022: Beantwoording van de motie door middel van het raadsvoorstel Noodfonds Energiearmoede (Politieke Avond 15 december, beoogde besluitvorming op 21 december 2022)

Toezegging

verzoekt het college:
1. als onderdeel van de uitwerking voor het Noodfonds energiearmoede aan de raad ook opties voor te leggen om maatschappelijke organisaties tegemoet te komen in de forse kostenstijgingen, bijvoorbeeld door het geven van een exploitatiebijdrage;
2. een voorstel te doen om maatschappelijke organisaties te helpen naar de toekomst toe hun energieverbruik te verlagen door te verduurzamen, bijvoorbeeld door aansluiting bij het isolatieoffensief of het verstrekken van duurzaamheidsleningen,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.