M-069

Motie - Overlast lachgas terugdringen

Status

Toezegging

verzoekt het college:
al het nodige te doen om verankering, uitvoering en handhaving van de nieuwe wet over lachgas zo snel mogelijk op te nemen in beleids- en overige documenten en waar nodig de Raad hierover te informeren,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.