M-070

Motie – Rond de eerder aangenomen motie ‘Warmtetransitie, ondersteun onze inwoners en pak bewonersparticipatie anders aan’ volledig af

Status

Toezegging

verzoekt het college:
alsnog uitvoering te geven aan het verzoek nummer 4 van de eerder unaniem aangenomen motie en de raad hierover te informeren,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.