M-072

Motie – Small Modular Reactor

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. in regionaal verband te verkennen of en zo ja, onder welke voorwaarden, er binnen de U16-regio mogelijkheden zijn voor het realiseren van een SMR, die kan bijdragen aan het resterende deel van de RES-opgave in U16 verband, te weten de opgave na 2030,
2. binnen de RES U16 ervoor te pleiten dat de betreffende gemeenteraden middels een regionale informatiesessie worden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen (pro’s en contra’s) omtrent de regionale toepassing van SMR’s,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.