M-074

Motie – Toekomst na Corona

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. om samen met het onderwijs alles in het werk te stellen om de begeleiding van jongeren die als gevolg van de coronacrisis extra aandacht en ondersteuning nodig hebben vorm te kunnen geven;
2. om in samenspraak met het onderwijs te inventariseren welke concrete acties er genomen kunnen worden en daar een integraal plan voor te ontwikkelen;
3. indien de scholen onvoldoende middelen tot hun beschikking hebben, te onderzoeken welke middelen vanuit coronafondsen en/of NPO-gelden er ingezet kunnen worden,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.