M-075

Motie – Verbetering begrotingsbehandeling

Status

Update griffie (15/12/22): De auditcommissie heeft hierover vergaderd in de vergadering van 6 december 2022.

Toezegging

verzoekt het college:
1. kennis te nemen van de wensen en verbeterpunten die de raad gaat vaststellen;
2. een voorstel te doen hoe deze wensen en verbeterpunten te verwerken in toekomstige begrotingen,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.