M-077

Motie – Woerden fietsstad 2026

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. de fietsinfrastructuur en knel- en verbeterpunten in kaart te brengen.
2. een voorstel voor te leggen aan de raad omtrent de benodigde maatregelen die opgenomen worden in het Meerjaren Verkeersplan (MVP) en de financiële consequenties met als doel ‘veiliger en leuker fietsen’ in 2026.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.