M-078

Motie – Woerdenpas

Status

Update december 2022: planning voor uitvoering motie wordt gemaakt om gemeenteraad voor 1 april 2023 te berichten.

Toezegging

verzoekt het college:
1. onderzoek te doen naar het meer toegankelijk maken van de voorzieningen en welzijnsactiviteiten die door middel van de Declaratieregeling worden vergoed;
2. onderzoek te doen naar de haalbaarheid en betaalbaarheid om in Woerden te komen tot het laagdrempelig gebruik kunnen maken van de Declaratieregeling middels een Woerdenpas (W-Pas) of een ander effectief middel;
3. eventuele dekking voor de implementatie van hetgeen beschreven onder punt 2 te zoeken in het Declaratiebudget (primair), raadsinitiatievenbudget (subsidiair) of voor 2023 een incidenteel bedrag op te nemen uit de algemene reserve (tertiair);
4. de gemeenteraad hier uiterlijk 1 april 2023 over te berichten,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.