M-08

Inzet duurzaamheidsambassadeurs voor innovatie

Status

In het raadsvoorstel 19R.00158 met startnotities dat op 26 maart door college is vastgesteld en daarna naar gemeenteraad gaat, is een alinea opgenomen om de raad te informeren.

Toezegging

Verzoekt het college:
- De inzet van de duurzaamheidsambassadeurs niet uitsluitend te richten op wat er op dit moment mogelijk is om te verduurzamen;
- Te onderzoeken hoe nieuwe ontwikkelingen en innovaties toegepast kunnen worden in de Woerdense wijken en dorpskernen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.