M-082

Motie - Verkeersinrichtingsplan herstructurering Barwoutswaarder en aanleg Rembrandtbrug

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. een verkeersinrichtingsplan voor de herstructuring van het Bedrijventerrein Barwoutswaarder (projectgebied brug + zijwegen) op te stellen in overleg met de betrokken ondernemers, waarbij praktijkkennis wordt benut, dit als uitwerking van het bestemmingsplan en de verdere stappen in de herstructurering van het gebied;
2. hierbij in elk geval aandacht te geven aan verkeersveiligheid van alle wegen voor alle verkeersdeelnemers en voor bevoorrading (laden en lossen) en bereikbaarheid van ondernemers in de toekomstige situatie;
3. hierbij specifiek ook te kijken naar:
a. de mogelijkheden om de (woon)straat Barwoutswaarder zoveel mogelijk vrij te maken van vrachtverkeer;
b. de fietsveiligheid, met aandacht voor de oversteekplaats naast de toekomstige Rembrandtbrug op de Barwoutswaarder, waarbij de mogelijkheden van een tunnel en tweezijdig fietspad worden onderzocht ook in overleg met de Provincie Utrecht als mogelijke subsidieverlener;
c. eventuele kansen die verplaatsing van bedrijven kan bieden voor een nieuwe verkeersinrichting en deze als onderdeel van de herinrichting en herstructurering mee te wegen in ‘de puzzel’.
4. dit verkeersinrichtingsplan tegelijkertijd met de definitieve gunningsbeslissing voor de aanleg van de brug en weg aan de gemeenteraad voor te leggen

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.