M-087

Referendumverordening Woerden

Status

Update 31 mei 2023: Naar verwachting volgt nadere berichtgeving in oktober 2023. De verordening zal dan per 1 januari 2024 ingaan.
Raadsvergadering 9 nov23: op vragen van de heer Van Rensen (Inwonersbelangen) geeft wethouder Pennarts aan dat oktober helaas niet gehaald is door een tweetal redenen, de publieksversie van de verordening was niet klaar en er moest nog een adviescommissie worden ingesteld die over het referendum zou adviseren. Het is nu weer opgepakt en het streven is dat het voorstel begin eerste kwartaal 2024 naar de raad zal worden gestuurd.
Update 29 mei 2024: de referendumverordening is conform toezegging van wethouder Pennarts omgezet naar een begrijpelijke taal. Deze is besproken op de politieke avond van 25 april 2024. Op bais van de input aldaar, is deze verordening (licht) aangepast en geagendeerd geweest voor de raad van 23 mei. Echter, door tijdgebrek tijdens de vergadering is dit niet behandeld.

Toezegging

1. de Referendumverordening gemeente Woerden 2023 als uitgangspunt te nemen;
2. om bij vaststelling van de referendumverordening vóór 1 oktober 2023 met een voorstel te komen en ter goedkeuring voor te leggen aan de raad:
a. Voor een referendumcommissie, inclusief een klachtenregeling en de te stellen eisen aan ondersteuningsverklaringen;
b. Voor een instrument waarin de criteria staan opgenomen waaraan een referendumvoorstel wordt getoetst;
c. Voor een datum waarop de definitieve Referendumverordening Woerden 2023 in werking treedt

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.