M-09

Betere afvalscheiding

Status

De gemeenteraad wordt hierover in juli 2019 geinformeerd. De RIB met bettreking tot contact GroenWest etc. (punt 1 motie) laat nog even op zich wachten vanwege diverse ontwikkelingen. De RIB met betrekkking tot recyclen luiers (punt 2 motie) is naar de gemeenteraad (26 maart 2019, 19R.00221). De RIB met betekking tot ophalen papier (punt 3 motie) is begin mei aangeboden aan de raad met RIB 19R.00274.

Toezegging

Verzoekt het college:
1. Actief contact te zoeken met vve’s en GroenWest om deze te activeren het voor hun bewoners van met name hoogbouw makkelijker te maken hun gft-afval gescheiden aan te bieden en de uitkomsten van de pilot op de Van Slingelandtlanen hierbij te betrekken;
2. De haalbaarheid van het recyclen van luiers en incontinentiemateriaal voor de gemeente Woerden (opnieuw) te onderzoeken en de financiële en praktische gevolgen in kaart te brengen;
3. Toe te werken naar een situatie waarin voor heel Woerden het papier huis-aan-huis wordt opgehaald, waar mogelijk in samenwerking met maatschappelijke organisaties of scholen;
4. Voor 1 april 2019 zijn bevindingen aan de raad terug te koppelen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.