M-09

Betere afvalscheiding

Status

De gemeenteraad wordt hierover in het eerste kwartaal van 2019 geinformeerd.

Toezegging

Verzoekt het college:
1. Actief contact te zoeken met vve’s en GroenWest om deze te activeren het voor hun bewoners van met name hoogbouw makkelijker te maken hun gft-afval gescheiden aan te bieden en de uitkomsten van de pilot op de Van Slingelandtlanen hierbij te betrekken;
2. De haalbaarheid van het recyclen van luiers en incontinentiemateriaal voor de gemeente Woerden (opnieuw) te onderzoeken en de financiële en praktische gevolgen in kaart te brengen;
3. Toe te werken naar een situatie waarin voor heel Woerden het papier huis-aan-huis wordt opgehaald, waar mogelijk in samenwerking met maatschappelijke organisaties of scholen;
4. Voor 1 april 2019 zijn bevindingen aan de raad terug te koppelen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.