M-10

Omgevingsagenda Woerden

Status

In beeldvormende raad 11 april is besloten dat dit een hamerstuk is.

Toezegging

Verzoekt het College:
1. Een korte en krachtige Omgevingsagenda van Woerden te maken en deze voor 1 februari 2019 aan de raad voor te leggen;
2. De omgevingsagenda van Woerden actief uit te dragen naar regiogemeenten, de provincie, het Rijk en de inwoners van Woerden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.