M-10

Omgevingsagenda Woerden

Status

In het eerste kwartaal wordt de motie opgepakt en vindt uitwerking plaatst. Planning is om in februari 2019 het stuk bij de raad aan te leveren.

Toezegging

Verzoekt het College:
1. Een korte en krachtige Omgevingsagenda van Woerden te maken en deze voor 1 februari 2019 aan de raad voor te leggen;
2. De omgevingsagenda van Woerden actief uit te dragen naar regiogemeenten, de provincie, het Rijk en de inwoners van Woerden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.