M-10

Omgevingsagenda Woerden

Status

Verwacht wordt dat 12 maart het college een besluit kan nemen over de agenda. Dit betekent dat deze in april in de raad kan worden besproken.

Toezegging

Verzoekt het College:
1. Een korte en krachtige Omgevingsagenda van Woerden te maken en deze voor 1 februari 2019 aan de raad voor te leggen;
2. De omgevingsagenda van Woerden actief uit te dragen naar regiogemeenten, de provincie, het Rijk en de inwoners van Woerden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.