M-11

Inzicht in duurzame woonlasten

Status

in kwartaal 1 van 2019 wordt dit uitgezocht waarna ook inzicht ontstaat hoe dit te verwerken en raad te informeren

Toezegging

Verzoekt het college
1. Bij het voorleggen van de heffingsverordening 2019 een onderbouwd voorstel te doen voor de hoogte van de afvalstoffenheffing in 2019 en de differentiatie van de verschillende categorieën teruggave bij minder vaak aanbieden van restafval;
2. In de communicatie naar de inwoners het verschil helder te maken van de lokale lastendruk voor inwoners die hun afval goed scheiden (en daarom minder vaak restafval aanbieden) en zij die dat nog niet doen;
3. Vanaf de begroting van 2020 dit inzicht steeds op te nemen in de begroting.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.