M-116

Motie oog voor omgeving schuifruimtelocaties

Status

In maart '21 start op elk project een partcipatietafel.
Update 15 november 2021: De omgeving wordt betrokken bij de ontwikkeling van Putkop en Burgemeester vanZwietenweg, onder meer bij het stedenbouwkundig plan. Op 15 en 21 september jl. heeft er een eerste participatiebijeenkomst plaatsgevonden voor beide bedrijventerreinen. Er is een toelichting gegeven op de stand van zaken en het vervolgproces.

Toezegging

verzoekt het college:
in het vervolgtraject op deze besluitvorming een actieve en ruimhartige inspanning te leveren met de mensen in de directe omgeving van de locaties, waaronder ook hier gevestigde (agrarische) bedrijven, om samen tot oplossingen te komen die de gevolgen voor hen beperken en perspectief voor de toekomst bieden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.