M-116

Motie oog voor omgeving schuifruimtelocaties

Status

In maart '21 start op elk project een partcipatietafel.

Toezegging

verzoekt het college:
in het vervolgtraject op deze besluitvorming een actieve en ruimhartige inspanning te leveren met de mensen in de directe omgeving van de locaties, waaronder ook hier gevestigde (agrarische) bedrijven, om samen tot oplossingen te komen die de gevolgen voor hen beperken en perspectief voor de toekomst bieden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.