M-12

Ouden Huis

Status

Op 29 november 2018 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Het Oudenhuis en wethouder De Weger. In dit gesprek zijn verschillende mogelijke locaties besproken. Afgewogen wordt op welke locatie een dergelijk initiatief het beste gerealiseerd kan worden. Dit woonconcept wordt opgenomen in de herijkte Woonvisie in het eerste half jaar van 2019. Op 13 februari 2019 heeft een tweede gesprek met Het Oudenhuis plaatsgevonden met wethouder De Weger en de projectleider Snellerpoort om te onderzoeken op welke locatie een woonconcept zoals het Oudenhuis gerealiseerd zou kunnen worden. De verschillende woonconcepten zijn opgenomen in de concept-Woonvisie.

Toezegging

Verzoekt het college:
- Het gesprek aan te gaan met de initiatiefnemers en intensief mee te denken met hen bij het zoeken naar een geschikte locatie voor het realiseren van deze voor Woerdense ouderen zeer gewenste en nieuwe woonvorm.
- de mogelijkheid van deze en mogelijke andere bijzondere woonvormen voor ouderen en andere groeperingen met specifieke woonwensen op te nemen in de woonvisie.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.