M-124

Motie - Versnel woningbouw waar mogelijk

Status

Update mei 2021: Addendum volgt in Q3 2021. Gemeenteraad zal in Q3 worden geïnformeerd over de resultaten.
Update 13/9/21 Beantwoording is opgenomen in het raadsvoorstel Addendum op de Woonvisie en beantwoording moties (D21/033611) dat geagendeerd kan worden voor de Politieke Avond in december 2021.

Toezegging

1. in het onderhandelingsproces met ontwikkelaars te prioriteren in de wensen van de gemeente (aan de hand van het spinnenwebdiagram) om de complexiteit van opgaven te doen afnemen, ten gunste van voortgang en tempo.
2. de planvorming voor woningbouw op eigen grond te versnellen:
a. Specifiek voor Kamerik geldt dat ingezet moet worden om de opgelopen vertraging op de schoollocaties in te lopen in het komende jaar (conform de motie bij het bestemmingsplan);
b. Specifiek voor Snellerpoort geldt dat overwogen moet worden de uitgifte van grond in de komende jaren te versnellen na vaststelling van het bestemmingsplan;
c. Specifiek voor de FNV-locatie geldt dat de raad geïnformeerd moet worden over de mogelijkheden om het planvormingsproces tussen visie en bouw te versnellen.
3. de gemeenteraad in juli 2021 en bij de Jaarbrief Wonen 2021 te informeren over de resultaten van de bovenstaande inzet.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.