M-125

Motie - proces tijdelijke huisvesting Wilhelminaschool

Status

Update april: College heeft 6 april ingestemd met de locaties. We hebben nu alle capaciteit nodig om er voor te zorgen dat de school in de zomervakantie kan verhuizen. De raad wordt middels een RIB in september geinformeerd.
Update 1 juli: De bouwer is gecontracteerd. Gelet op de drukte in de nuts is de zomervakantie niet haalbaar. De verhuizing zal in de herfstvakantie plaatsvinden. Daarna zullen we de evaluatie doen.

Toezegging

verzoekt het college:
1. zo snel mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk 6 april, een definitief besluit over de tijdelijke huisvesting te nemen met inachtneming van de belangen van de belanghebbenden, waardoor de planning kan worden gehaald;
2. de belanghebbenden, met de raad in kopie, periodiek te informeren over de totstandkoming van het definitieve besluit en het vervolgtraject tot aan de realisatie van de tijdelijke huisvesting;
3. de raad in juni 2021 een reflectieverslag van dit proces aan te bieden, waarbij in wordt gegaan op de communicatie met en SPCO en andere belanghebbenden en op de rolverdeling tussen verschillende teams en portefeuilles en waarbij op basis van leermomenten concrete verbeterpunten worden aangegeven.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.