M-126

Motie – Alle cijfers op een rij voor berekening ozb-tarieven

Status

Update april: de bijlage wordt aangeleverd bij het vasstellen van de tarieven in december 2021

Toezegging

1. de gemeenteraad in het vervolg bij het raadsvoorstel Vaststelling belastingverordeningen de volgende informatie te verstrekken ten aanzien van de ozb-verordening:
o De WOZ-waarden van woningen en niet-woningen in het relevante peiljaar en het jaar daarvoor;
o Het daaruit voortvloeiende percentage ontwikkeling van WOZ-waarden van woningen en niet-woningen;
o De door de raad in de begroting vastgestelde totaalopbrengst aan onroerendezaakbelasting, uitgesplist naar eigenaren woningen, eigenaren niet-woningen en gebruikers niet-woningen;
o De op het voorgaande gebaseerde berekening van de ozb-tarieven voor elk van de drie categorieën, inclusief het uiteindelijke percentage,
De wethouder zegt op 25 maart 2021 toe de cijfers waarnaar in de motie ‘Alle cijfers op een rij voor berekening ozb-tarieven’ wordt gevraagd in de toekomst als bijlage aan de stukken toe te voegen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.