M-13

Evaluatie DVO ambtelijke samenwerking Woerden-Oudewater

Status

juni 2019 wordt de raad geinformeerd

Toezegging

1. Om op korte termijn een evaluatie uit te laten voeren van de DVO door een onafhankelijke deskundige externe organisatie, vanuit het perspectief van de gemeente Woerden als opdrachtnemer, met het doel te komen tot leer- en verbeterpunten.
2. Daarbij de volgende vragen mee te nemen:
a. Wat is de meer-/minderwaarde van de samenwerking tot op heden en welke verbeteringen zijn gewenst met focus op de optimalisatie van de werkprocessen voor de (ambtelijke) organisatie? Graag deze op hoofdlijnen kwantificeren (financieel) en kwalificeren;
b. Hoe zijn de onafhankelijke bevoegd- en verantwoordelijkheden beleidsvoorbereiding (dubbelfuncties ambtenaren en secretaris en controller) en besluitvorming van het college van B&W van Woerden (gezamenlijke B&W overleggen) geborgd?
c. Welke belangrijke risico’s zijn er te onderkennen?
3. Om na te gaan hoe de klant Oudewater de dienstverlening ervaart.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.