M-14

Extra maatregelen tegen overlast en vernielingen rondom winkelcentrum Tournoysveld

Status

Wordt 12 maart 2019 in college besproken

Toezegging

1. De raad op de kortst mogelijke termijn een raadsvoorstel aan te bieden met extra maatregelen met als doel de onacceptabele situatie van overlast en vernielingen rondom het winkelcentrum Tournoysveld te stoppen;
2. De inzet van cameratoezicht binnen dit pakket van maatregelen expliciet als mogelijke maatregel te overwegen en de gemeenteraad inzicht te geven in de afweging die het college hierin op grond van de voornoemde wettelijke kaders maakt.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.