M-147

Motie - ambities voor breedtecultuur

Status

In oktober 2021 wordt de raad geinformeerd over de motie ambities voor breedtecultuur

Toezegging

verzoekt het college:
• het manifest en de ontwikkelthema’s leidend te laten zijn in de uitwerking van de actiepunten van het gemeentelijke cultuurbeleid en als gevolg daarvan meer ambitie te tonen op het gebied van breedtecultuur en de verbinding met (kleinere) lokale cultuurmakers dan nu is omschreven;
• de gemeenteraad uiterlijk 1 oktober 2021 te informeren over aangescherpte actiepunten.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.