M-148

Motie - bijzondere status KNIL-graven

Status

Update juni: Er is volop contact met een vertegenwoordiger van Sinar Maluku. Inventarisatie nagenoeg afgerond. Gegevens worden verwerkt in een voorstel en wordt de verordening (na bestuurlijks besluitvorming) aangepast. Het streven is om in juni bij het herdenkingsmoment genoeg informatie te hebben en afstemming om op de dag zelf iets te kunnen vertellaen aan de Molukse gemeenschap.
Update 6 september: Voorstel is in concept klaar. Bestuurlijke afstemming vindt momenteel plaats. Eind 3e kwartaal richting de raad.

Toezegging

1. de graven van de eerste generatie Molukse KNIL-veteranen een bijzondere status te verlenen, in overleg met nabestaanden en/of vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap in Woerden Sinar Maluku;
2. in samenwerking met de Molukse gemeenschap te onderzoeken om hoeveel graven het gaat zodat bekeken kan worden wat de kosten van dit voorstel zijn;
3. met een voorstel te komen ter dekking van de wegvallende legesinkomsten, of na te gaan of hier subsidiemogelijkheden liggen vanuit het Rijk;
4. de begrafenisregels van de gemeente op dit besluit aan te passen,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.