M-150

Motie - Aanvullende verkoopvoorwaarden

Status

Juli 2021: wordt meegenomen in het addendum van de woonvisie.
13/9/21 Beantwoording is opgenomen het raadsvoorstel Addendum op de Woonvisie en beantwoording moties (D21/033611) dat geagendeerd kan worden voor de Politieke Avond in december 2021.

Toezegging

Spreekt de wens uit dat er bij Snellerpoort en Snel en Polanen inwoners van de gemeente Woerden voorrang krijgen

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.