M-152

Motie - Kleinschalige woonvormen voor ouderen

Status

Juli 2021: Dit zal worden meegenomen in de tenderuitvraag in de komende periode. Er wordt gekeken of dit bij de nadere invulling van de programma's voor de bouwvelden hoe dit inpasbaar is.

Toezegging

verzoekt het college:
binnen het vast te stellen bestemmingsplan Snellerpoort in overleg met de ontwikkelaars op minimaal één locatie een kleinschalige betaalbare woonvorm voor senioren die niet alleen willen wonen te realiseren.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.