M-153

Motie - Winkelplein Snel en Polanen

Status

Bij nadere uitwerking van het inrichtingpslan wordt gezocht naar een goede combinatie van verblijfspein en bereikbaarheid van de winkels voor fietsers en andere groepen.

Toezegging

verzoekt het college:
1. bij de definitieve inrichting van het centrale plein te kiezen voor een winkelplein in plaats van een verblijfplein;
2. het aanleggen van veilige en verantwoorde fietsroutes en -voorzieningen op/rond het plein als uitgangspunt te hanteren in het toegezegde overleg,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.